Logo-Bet-El-Group-company-in-Hebrew

קבוצת בית-אל

קהילת בית-אל הקימה מפעלים באזורי תעשיה שונים,
בעיקר באזורי עדיפות לאומית, המספקים עבודה לתושבי האיזור.

קבוצת בית-אל, יוסדה ומנוהלת ע"י קהילת בית-אל שבקיבוץ בית-אל.

קהילת בית-אל
הקימה מפעלים באזורי
תעשיה שונים, בעיקר באזורי
עדיפות לאומית,
המספקים עבודה לתושבי האיזור.

קבוצת בית-אל, יוסדה ומנוהלת
ע"י קהילת בית-אל שבקיבוץ בית-אל.